LOKALIZATORY INSTALACJI PODZIEMNYCH

lokalizatory instalacji podziemnych, kabli, rur, uszkodzeń

LOKALIZATORY INSTALACJI

lokalizacja instalacji podziemnych – kabli, rur, uszkodzeń

magnetometry,wykrywacze pokryw, zasuw, skrzynek, znaczników

MAGNETOMETRY

magnetometry – wykrywacze pokryw, zasuw, skrzynek, znaczników …

georadary

GEORADARY

georadary – detekcja i obrazowanie obiektów podziemnych, inwentaryzacja gruntów

L.TECH | RZESZÓW, Dąbrowskiego 25

Urządzenia do lokalizacji infrastruktury podziemnej, takie jak lokalizatory, magnetometry i georadary, są narzędziami używanymi do wykrywania i identyfikacji obiektów infrastruktury znajdujących się pod powierzchnią ziemi. Służą one do zlokalizowania różnych rodzajów podziemnych instalacji, takich jak przewody elektryczne, rury wodociągowe, linie telekomunikacyjne, a także elementy architektoniczne, jak fundamenty, studnie, grobowce czy ruiny. Dzięki nim można zapobiegać przypadkowym uszkodzeniom podczas prac budowlanych, remontowych czy naprawczych, co może zminimalizować straty i zagrożenia dla ludzi oraz środowiska.

LOKALIZATORY INSTALACJI są używane głównie do wykrywania i lokalizacji podziemnych przewodów oraz rur. Działają na zasadzie detekcji sygnałów elektromagnetycznych generowanych przez kable, rury metalowa i taśmy znacznikowe pod wpływem sygnału wysyłanego przez generator. Urządzenie jest prowadzone nad powierzchnią ziemi, a kiedy natrafi na linie podziemne, rejestruje ich obecność i lokalizację. Dzięki temu operator może oznaczyć trasę instalacji i unikać przypadkowych uszkodzeń podczas prac wykopowych czy wiercenia.

MAGNETOMETRY są stosowane do wykrywania podziemnych obiektów o cechach magnetycznych, takich jak zasuwy, zawory, pokrywy czy metalowe elementy konstrukcyjne. Urządzenie mierzy zmiany pola magnetycznego na powierzchni ziemi spowodowane obecnością metalowych przedmiotów pod ziemią.

GEORADARY (GPR – Ground-Penetrating Radar) są bardziej zaawansowanymi narzędziami do lokalizacji infrastruktury podziemnej. Wykorzystują promieniowanie elektromagnetyczne, które jest wysyłane pod powierzchnię ziemi, a następnie odbierane po odbiciu od różnych obiektów znajdujących się pod ziemią. W wyniku tego procesu można uzyskać trójwymiarowy obraz podziemnej struktury, co pozwala na identyfikację różnych rodzajów obiektów, ich głębokość oraz charakterystykę. Georadary są przydatne w wykrywaniu rur, fundamentów, grobów, a także składników geologicznych, takich jak warstwy skał czy wody gruntowej.

Wszystkie te urządzenia są niezwykle przydatne dla inżynierów, geodetów, przedsiębiorstw budowlanych oraz wszystkich osób zajmujących się pracami związanymi z infrastrukturą, ponieważ pozwalają na bezpieczniejsze, bardziej precyzyjne i efektywne przeprowadzenie prac związanych z lokalizacją, naprawą lub modernizacją podziemnych instalacji.

L.TECH | RZESZÓW, Dąbrowskiego 25