GEORADARY

Georadar (ang. Ground-Penetrating Radar, GPR) to urządzenie wykorzystywane w geofizyce i geotechnice do badania podziemnych warstw i struktur. Wykorzystuje on zasadę sondowania podziemnych warstw za pomocą emisji impulsów elektromagnetycznych i analizy odbitych fal.

GEORADAR Leica DS2000

GEORADAR Leica DS2000

georadar – lokalizacja infrastruktury podziemnej

GEORADAR S&S LMX 100

GEORADAR S&S LMX 100

georadar – lokalizacja infrastruktury podziemnej

GEORADAR S&S LMX 200

GEORADAR S&S LMX 200

georadar – lokalizacja infrastruktury podziemnej

L.TECH | RZESZÓW, Dąbrowskiego 25

Jak działa georadar: Georadar emituje krótkie impulsy elektromagnetyczne w kierunku ziemi. Te fale rozchodzą się w różnych środowiskach podziemnych, takich jak gleba, skały, czy inne materiały. Gdy fale napotkają na zmiany dielektryczne w podłożu (na przykład granice między warstwami gleby lub obiektami podziemnymi), część energii jest odbijana z powrotem do anteny georadaru. Wykrywając i analizując odbite fale, można uzyskać informacje o strukturze i właściwościach podziemnych warstw.

Zastosowanie georadaru:

  1. Archeologia: W archeologii georadar może być używany do poszukiwania i badania ukrytych zabytków, starożytnych grobów, fundamentów budynków i innych artefaktów pod ziemią.
  2. Poszukiwanie złóż i surowców: Georadar może pomóc w lokalizacji złoża minerałów, ropy naftowej, gazu ziemnego i innych cennych surowców.
  3. Geotechnika i inżynieria: W budownictwie i inżynierii georadar jest stosowany do badania warunków podłoża przed rozpoczęciem budowy, co pomaga w identyfikacji problematycznych warstw i potencjalnych zagrożeń.
  4. Wykrywanie infrastruktury podziemnej: Georadar jest używany do lokalizacji ukrytych rur, przewodów, kanalizacji, kabli i innych elementów infrastruktury, co jest szczególnie ważne podczas prac budowlanych, aby uniknąć uszkodzenia istniejących sieci.
  5. Badania geologiczne: Georadar jest używany do badania geologicznych struktur, identyfikowania stratygrafii i różnych warstw skalnych.
  6. Wykrywanie ludzkich i zwierzęcych szczątków: Służy również do lokalizacji potencjalnych miejsc pochówku i pomaga w pracy służb dochodzeniowych.

Podsumowując, georadar jest użytecznym narzędziem do nieinwazyjnego badania podziemnych warstw, a jego zastosowanie obejmuje dziedziny takie jak archeologia, geotechnika, inżynieria, badania geologiczne oraz wykrywanie infrastruktury i zagrożeń.

L.TECH | RZESZÓW, Dąbrowskiego 25