WYKRYWACZE METALI Hobby

Wykrywacze metali dla poszukiwaczy i archeologów | XP, GARRETT, QUEST

wykrywacze metali GARRETT

GARRETT

wykrywacze metali GARRETT – serii: ACE, AT, APEX

wykrywacze metali XP

XP METAL DETECTORS

wykrywacze metali XP – serii: DEUS, DEUS II, ORX

wykrywacze metali QUEST

QUEST METAL DETECTORS

wykrywacze metali QUEST – serii: X, Q, V, Scuba Tector

L.TECH | RZESZÓW, Dąbrowskiego 25

Wykrywacze metali są urządzeniami elektronicznymi, które służą do wykrywania i lokalizowania obiektów metalowych ukrytych w ziemi. Są używane w różnych dziedzinach, takich jak archeologia, poszukiwanie skarbów, geodezja, górnictwo i poszukiwanie niewybuchów. Działają na zasadzie indukcji elektromagnetycznej.

Podstawową zasadą działania wykrywaczy metali jest generowanie pulsującego pola elektromagnetycznego przez cewkę lub antenę umieszczoną w urządzeniu. Kiedy to pole przenika przez przewodzący metal, generuje się prąd wirowy w samym metalu. Powstanie tego prądu indukowanego powoduje zmianę w polu magnetycznym wokół obiektu, co jest wykrywane przez wykrywacz.

Kiedy wykrywacz metalu wykryje zmianę w polu magnetycznym, generuje sygnał dźwiękowy lub wizualny, informując użytkownika o wykryciu metalu.

Wykrywacze metali mają także możliwość dyskryminacji, czyli rozróżniania różnych rodzajów metali na podstawie ich właściwości elektrycznych. Pozwala to użytkownikowi na skoncentrowanie się na szukaniu określonych metali i ignorowanie innych, co może być szczególnie przydatne w określonych zastosowaniach, na przykład w poszukiwaniu monet, biżuterii czy skarbów.

Wykrywacze metali są dostępne w różnych wariantach, od przenośnych, ręcznych urządzeń, po większe, bardziej zaawansowane modele wykorzystywane w górnictwie czy geodezji. Ich skuteczność zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj gleby, głębokość ukrycia obiektu metalowego, rodzaj metalu oraz jakość i funkcje urządzenia.

L.TECH | RZESZÓW, Dąbrowskiego 25