Kontakt: info@wykrywacze.net, tel/fax: 17 852 00 37     Napisz aby otrzymać aktualny CENNIK urządzeń do wykrywania i lokalizacji instalacji podziemnych - info@wykrywacze.net 


 

 

  Leica DigiCat 550i / 100T  - nowa generacja - wykrywacz instalacji podziemnych

 

Leica DigiCat 550i  - wykrywacz instalacji podziemnych

wskazuje położenie i głębokość kabli i rurociągów

 

Sprzęt lokalizacyjny najnowszej generacji LEICA DigiCat 550i / 100T przeznaczony jest do wyszukiwania podziemnych instalacji,  jego stosowanie umożliwia bezpieczne unikanie kolizji z podziemnymi kablami i rurami.

 

    

   

 

 

 


 

Profesjonalny zestaw lokalizacyjny do wykrywania wszystkich elementów uzbrojenia podziemnego. W prosty sposób lokalizuje trasę przebiegu kabli metalowych, rurociągów stalowych i żeliwnych oraz taśm sygnalizacyjno-ostrzegawczych lub specjalnych kabli lokalizacyjnych układanych nad światłowodami lub rurami PE i PCV. Dzięki współpracy z generatorem sygnałowym DigiTex 100T, możliwa jest większa skuteczność lokalizacji instalacji głębiej położonych oraz pomiar głębokości wykrytej sieci. Przy użyciu dodatkowego osprzętu (sonda sygnałowa DigiMouse lub giętki przewód DigiTrace), możliwa jest także lokalizacja trasy przebiegu rur niemetalowych lub kontrola drożności kanalizacji teletechnicznej czy sieci drenażowej.

 

DigiCat 550i/100T to podstawowe narzędzie pracy wszystkich firm, które  prowadzą regularne prace wykopowe :

·         układanie nowych linii kablowych

·         budowa nowych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazociągów

·         naprawa sieci wodociągowych

·         prace remontowe na sieciach ciepłowniczych

·         kontrola drożności kanalizacji teletechnicznej i sieci drenażowej

 

Urządzenia te doskonale sprawdzają się przy prowadzeniu inwentaryzacji terenu pod kątem wyszukania zalegających pod ziemią elementów infrastruktury kabli i rur, jak również przy sprawdzaniu nieznanego terenu przed dokonywaniem wierceń punktowych w gruncie. Szczególnie zalecane są dla służb sieciowych w branży wod-kan (lokalizacja awarii i trasowanie własnej sieci), operatorów gazociągów (szybkie sprawdzenie trasy przebiegu gazociągu), służb utrzymania sieci energetycznych (trasowanie przebiegu kabli), służb geodezyjnych (inwentaryzacja terenu) oraz służb remontowych na sieciach wod-kan i kabli w różnego typu zakładach przemysłowych.

Podstawowe zalety:

·         możliwość dokładnego przeszukania terenu i zlokalizowania miejsca położenia podziemnych kabli i rur metalowych dla prowadzenia bezpiecznych prac wykopowych.

·         informacja o wykryciu instalacji bardzo wyraźnym  sygnałem dźwiękowym oraz wskazaniem wizualnym na dużym wyświetlaczu LCD, co  pozwala na dokładne określenie położenia szukanej instalacji.

·         bardzo czułe  tzw. tryby pasywne lokalizacji (bez użycia generatora):

        tryb  POWER- wykrywanie kabli pod napięciem.

Kable energetyczne o częstotliwości 50 Hz wytwarzają pole elektromagnetyczne, które jest lokalizowane i mierzone przez lokalizator.

tryb RADIO- wykrywanie indukowanych w podziemnych instalacjach sygnałów radiowych.

Fale radiowe emitowane przez stacje radiowe i inne źródła nadawcze, o częstotliwościach

15-60 kHz stanowią źródło pola magnetycznego dla rur żeliwnych, kabli telekomunikacyjnych i nieobciążonych kabli oświetlenia ulicznego, co umożliwia ich wykrycie przez lokalizator.

tryb AUTO - połączenie zmodyfikowanych trybów POWER i RADIO

·         moc wyjściowa generatora sygnałowego do maksimum  1W dostępna w 4 ustawialnych poziomach

·         zastosowanie generatora sygnałowego o dwóch częstotliwościach pracy 8 i 33kHz w celu precyzyjnej lokalizacji tras przebiegu kabli i rur lub gdy sygnały pasywne są za słabe do wykrycia niektórych elementów infrastruktury przy użyciu samego lokalizatora.

·         dostępne 3 tryby pracy generatora sygnałowego: indukcyjny, podłączenia bezpośredniego, cęgowy

·         dostępne dodatkowe akcesoria do podłączania sygnału : cegi, separator napięcia (na kable energetyczne NN), giętki przewód DigiTrace (do instalacji niemetalowych)

·         pomiar głębokości poszukiwanej instalacji podziemnej

·         konstrukcja wytrzymała mechanicznie i odporna na najtrudniejsze warunki terenowe oraz pogodowe

 

Generator DigiTex 100T generuje aktywny sygnał lokalizacyjny w trzech dostępnych konfiguracjach:

  • 8kHz – lokalizacja na dłuższych odcinkach i przy mniejszym sprzęganiu się sygnału na instalacje sąsiednie
  • 33kHz – rutynowe prace lokalizacyjne (ogólnie przyjęty standard w branży lokalizacyjnej)
  • 8kHz/ 33kHz – połączenie obu częstotliwości roboczych dające większą swobodę lokalizacji przy dużym oddaleniu operatora od podłączonego do linii generatora sygnałowego

Sygnał lokalizacyjny podawany jest na poszukiwaną instalację w trzech dostępnych trybach pracy:

·         tryb indukcyjny  - podanie sygnału z generatora poprzez antenę wewnętrzną, bez podłączeń kablowych z badaną instalacją - umożliwia łatwe trasowanie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz rur metalowych gazowych, wodociągowych , ciepłowniczych itp.

·         tryb podłączenia bezpośredniego (galwanicznego) - bezpośrednie podłączenie sygnału z generatora za pomocą kabli połączeniowych do lokalizowanej instalacji (używany do precyzyjnego trasowania kabli i rur metalowych oraz do określenia ich głębokości; używany także (wg norm) do trasowania i badania głębokości taśm  lub przewodów lokalizacyjnych ułożonymi nad światłowodami i rurami plastikowymi

·         tryb cęgowy – realizowany przy użyciu cęgów nadawczych  (wyposażenie dodatkowe), służy on do podania w sposób nieinwazyjny sygnału z generatora na lokalizowany kabel energetyczny (NN,SN), telefoniczny itp.; umożliwia precyzyjne trasowanie i badanie głębokości instalacji; metoda szczególnie przydatna w sytuacjach, w których bezpośrednie podłączenie jest niemożliwe (np. kable przelotowe w wykopach kontrolnych czy w studniach kablowych

 

 

 

 

 

  Dane techniczne

Lokalizator DigiCat 550i

 

Tryb pracy                 Częstotliwość robocza          Zasięg lokalizacji

Tryb Power                  50 Hz                                    do 3 m

Tryb Radio                   od 15 kHz do 60 kHz              do 2 m

Tryb Auto                    50 Hz/15 kHz do 60 kHz          do 2 m

Tryb Generator             8 kHz lub 33kHz                     do 3 m

 

Zasilanie:                     6 x bateria alkaliczna 1,5V typu AA (paluszki)

Maks. czas pracy:       40h pracy przerywanej (przy +20°C)

Pomiar głębokości:      dokładność pomiaru do 10% danej głębokości

(np. 0,3m dla linii położonej na głębokości do 3m)

Waga:                          2,7kg

Kategoria zabezpieczeń:         IP54

 

Generator sygnałowy DigiTex 100T

 

Częstotliwość generowanego sygnału             8.192kHz        32.768kHz      Tryb mieszany 8/33 kHz

Moc wyjściowa (4 poziomy):                         Indukcja - maksymalnie do 1W

Połączenie bezpośrednie  - maksymalnie do 1W

(po podłączeniu do linii z impedancją 100 Ohms)

Zasilanie:                                                        4 x baterie alkaiczne typu D (IEC LR20)

Żywotność baterii:                                          30 godzin pracy przerywanej (w temp. +20°C)

Waga:                                                             2,4kg z bateriami 

Wymiary:                                                       180mm (wys.) x 260mm (głęb.) x 280mm dł.)

Klasa zabezpieczenia:                                    IP 65  (pokrywa zamknięta), IP 54  (pokrywa otwarta)

  Zestaw zawiera

  • Odbiornik DigiCat 550i
  • Generator sygnałowy DigiTex 100T
  • Kable połączeniowe
  • Szpilka uziomowa
  • Futerał transportowy

 OPCJONALNIE:  

a) Cęgi nadawcze

Służą one do podania w sposób nieinwazyjny sygnału z generatora na lokalizowany kabel 

(np. kable przelotowe  w wykopach, studzienkach, itp.). Metoda podania sygnału klamrą zaciskową jest bardzo skuteczna i w niektórych przypadkach bardziej selektywna niż poprzez bezpośrednie (galwaniczne) podłączenie generatora. Maksymalny przekrój kabla: 100 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Separator napięcia

Służy do podania sygnału 8 lub 33 kHz z generatora bezpośrednio do gniazdka domowej instalacji elektrycznej pod napięciem i za jej pośrednictwem przesłanie sygnału do podziemnej sieci dystrybucyjnej w ulicy. Użytkownik i generator są w pełni zabezpieczeni przed napięciem 250 V AC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Sonda sygnałowa DigiMouse

Sonda sygnałowa jest  stosowana do lokalizowania rur niemetalowych, np. drenów i sieci sanitarnych lub do kontroli drożności kanalizacji teletechnicznej. Sonda posiada własne zasilanie bateryjne i może być dokręcona  np. do włókna (na końcu każdej sondy jest gwint). Można ją mechanicznie wprowadzać do rur plastikowych, azbestocementowych, drenów, itp.

Szczególną zaletą tej sondy jest możliwość wyboru dwóch różnych częstotliwości pracy w zależności od warunków terenowych i potrzeb lokalizacyjnych – 8kHz lub 33kHZ.

Lokalizacja położenia sondy oraz jej głębokości dokonywana jest z powierzchni ziemi przy użyciu różnego typu odbiorników do trasy. Sonda zasilana jest jedna baterią alkaliczną 1,5V typu AA (paluszek), co umożliwia co najmniej 40 godzin pracy nieciągłej w temp. 20° C.

Wymiary: średnica 38mm x długość 128mm (do gwintu). Waga: 0,18kg. Głębokość lokalizacji do 4m.

 

 

 

d) Sonda sygnałowa D18 

Sonda sygnałowa o mniejszych rozmiarach

Częstotliwość pracy:  33kHz. Głębokość lokalizacji 4 m. Wymiary 18 x 80 mm

 

 

 

 

 

 

e) Giętki przewód DigiTrace

Jest to giętki pręt z włókna szklanego z wtopioną wewnątrz parą przewodów metalowych. Przeznaczony jest do badania niemetalowych rur i kanałów ułożonych na głębokości do 3m. Nie wymaga on stosowania baterii - jest zasilany przez generator sygnałowy DigiTex i wykrywany przez odbiornik DigiCat. Zasilanie głowicy nadawczej (sondy) znajdującej się na końcu giętkiego przewodu następuje poprzez podłączenie generatora do obu zacisków przyłącza dwu-kołkowego. Umożliwia to punktową lokalizację końcówki pręta.  Alternatywnie generator może być podłączony do jednego zacisku i do ziemi tak, że sygnał jest odbierany na całej długości giętkiego przewodu umożliwiając lokalizację trasy badanego przewodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Torba transportowa

Uniwersalna torba transportowa do wszystkich typów lokalizatorów Leica, mogąca pomieścić odbiornik DigiCat, generator sygnałowy DigiTex, podstawowe akcesoria do podłączania sygnału oraz akcesoria dodatkowe, np. cegi nadawcze, separator napięcia i sondę sygnałową.

 

 

 

 

 

g) bęben z włóknem szklanym do wprowadzania sondy sygnałowej

Oferowany pręt z włókna szklanego przeznaczony jest do zaciągania kabli lub wprowadzania sondy sygnałowej do instalacji niemetalowych w celu lokalizacji trasy ich przebiegu oraz kontroli drożności. Włókno wykonane jest z laminowanych żywicą syntetyczną włókien szklanych produkowanych przez renomowane firmy niemieckie. Specjalny układ ostatniej warstwy tworzącej tzw. "oplot" daje szczególnie wysoką wytrzymałość na zginanie i wyboczenie. Zewnętrzna ochronna warstwa z najwyższej jakości termoplastycznego tworzywa sztucznego zmniejsza do minimum tarcie przy jednoczesnej bardzo dużej odporności na ścieranie. Włókno zakończone jest gwintem umożliwiającym dokręcenie sondy sygnałowej. Producent włókna posiada certyfikat ISO 9002.

Parametry włókna

gęstość                                               2.1 g/cm3

zawartość szkła w laminacie             80%

wydłużenie zrywające                       < 2.8 %

moduł                                                 < 2.8 %

wytrzymałość na rozerwanie             < 1.5 * 103 N/mm2

minimalny promień gięcia                  450 - 250 mm

Bęben do włókna

wysokość                                           117cm

długość                                              100cm

szerokość                                           56cm

średnica obręczy                                93cm

 

 

Włókna dostępne są w dwóch średnicach:  9mm lub 11mm

Opcja 1 - Bęben z włóknem o średnicy 9mm i długości 60m

Opcja 2 - Bęben z włóknem o średnicy 11mm i długości 60m

 

 

www.bezpiecznie.com - www.alkomat.com - www.wykrywacze.net - www.centrum-nawigacji.pl - www.alkotech.pl - www.easyloc.republika.pl

www.bezpiecznie.com/motorola/motorola.htm - www.easyloc.republika.pl - www.sztachetydrewniane.republika.pl - www.logopeda-rzeszow.pl

www.wykrywacze360.pl - www.babolat3630.pl - www.fighter360.pl - www.suple360.pl